Akrakirkja
Akraneskirkja
Akureyjarkirkja
Akureyrarkirkja
Arnarbæliskirkja
Auðkúlukirkja
Aðventistakirkja í Reykjavík
Bakkagerðiskirkja
Bakkakirkja
Baptistakirkjan á Suðurnesjum
Barbörukapellan í Keflavík
Barðskirkja
Bergsstaðakirkja
Berufjarðarkirkja
Beruneskirkja
Bessastaðakirkja
Betel, Hvítasunnukirkjan í Vestmannaeyjum
Bjarnaneskirkja
Bjarnaneskirkja gamla
Bjarnarhafnarkirkja
Blöndudalshólakirkja
Blönduóskirkja gamla
Blönduóskirkja nýja
Borgarkirkja
Borgarneskirkja
Brautarholtskirkja á Kjalarnesi
Breiðabólstaðarkirkja Rangárvöllum
Breiðabólstaðarkirkja Snæfellsnesi
Breiðabólstaðarkirkja í Vesturhópi
Breiðholtskirkja
Breiðuvíkurkirkja
Brekkukirkja Mjóafirði
Brimilsvallakirkja
Brjánslækjarkirkja
Brunnhólskirkja
Bræðratungukirkja
Bægisárkirkja
Bæjarkirkja
Bænahúsið Núpstað
Bænahúsið í Furufirði
Bænahúsið í Vatnaskógi
Bíldudalskirkja
Bólstaðarhlíðarkirkja
Búrfellskirkja
Bústaðakirkja
Búðakirkja
Dagverðarneskirkja
Dalvíkurkirkja
Desjarmýrarkirkja
Digraneskirkja
Djúpavogskirkja
Djúpavogskirkja gamla
Draflastaðakirkja
Drangsneskapella
Dvergasteinskirkja
Dómkirkjan
Efra-Núpskirkja
Egilsstaðakirkja
Einarsstaðakirkja
Einholtskirkja
Eiríksstaðakirkja
Eiðakirkja
Eskifjarðarkirkja-gamla
Eskifjarðarkirkja-nýja
Eyjadalsárkirkja
Eyrarbakkakirkja
Eyrarkirkja
Eyrarkirkja, Skutulsfirði
Eyvindarhólakirkja
Eyvindarmúlakirkja
Fagraneskirkja
Fella- og Hólakirkja
Fellskirkja
Fellsmúlakirkja
Fitjakirkja
Flateyjarkirkja
Flateyjarkirkja
Flateyrarkirkja
Flugumýrarkirkja
Fossvogskirkja
Fossvogskirkja; Bænahús
Fræðslusetur kirkjunnar
Fríkirkjan í Hafnarfirði
Fríkirkjan í Reykjavík
Fáskrúðarbakkakirkja
Fáskrúðsfjarðarkirkja
Fíladelfíukirkjan á Akureyri
Fíladelfíukirkjan í Reykjavík
Fíladelfíukirkjan í Stykkishólmi
Garpsdalskirkja
Garðakirkja
Garðskirkja
Gaulverjabæjarkirkja
Geirseyrarkirkja
Geirsstaðakirkja
Gilsbakkakirkja
Glaumbæjarkirkja
Glerárkirkja
Glæsibæjarkirkja
Goðdalakirkja
Grafarkirkja
Grafarkirkja
Grafarvogskirkja
Grenivíkurkirkja
Grenjaðarstaðakirkja
Grensáskirkja
Grindavíkurkirkja - gamla
Grindavíkurkirkja - nýja
Grundarfjarðarkirkja
Grundarkirkja
Grímstungukirkja
Gufudalskirkja
Guðríðarkirkja
Haffjarðareyjarkirkja
Hafnarfjarðarkirkja
Hafnarkirkja
Hagakirkja
Hagakirkja
Hallgrímskirkja
Hallgrímskirkja í Saurbæ (Hvalfjarðarströnd)
Hallgrímskirkja í Vindáshlíð (Kjós)
Hallormstaðakirkja
Haukadalskirkja
Helgafellskirkja
Hellnakirkja
Hesteyrarkirkja
Hestkirkja
Heydalakirkja
Hjallakirkja
Hjallakirkja
Hjaltabakkakirkja
Hjaltastaðakirkja
Hjarðarholtskirkja
Hjarðarholtskirkja
Hjörseyjarkirkja
Hjörtseyjarkirkja
Hlíðarendakirkja
Hnífsdalskapella
Hoffellskirkja
Hofskirkja
Hofskirkja
Hofskirkja
Hofskirkja á Skagaströnd
Hofskirkja í Vopnafirði
Hofsstaðakirkja
Hofsóskirkja
Hofteigskirkja
Holtastaðakirkja
Holtskirkja
Holtskirkja
Holtskirkja undir Eyjafjöllum
Hrafnseyrarkapella
Hrafnseyrarkirkja
Hraungerðiskirkja
Hraunskirkja
Hrepphólakirkja
Hrunakirkja
Hríseyjarkirkja
Hróarsholtskirkja
Hvalsneskirkja
Hvammskirkja
Hvammskirkja
Hvammskirkja í Dölum
Hvammstangakirkja
Hvanneyrarkirkja
Hvanneyrarkirkja
Hveragerðiskirkja
Hvítasunnukirkjan Zion
Hvítasunnukirkjan á Húsavík
Hvítasunnukirkjan á Vopnafirði
Hvítasunnukirkjan á Ísafirði
Hvítasunnukirkjan Örkin, Kirkjulækjarkoti
Hábæjarkirkja
Hálskirkja
Hálskirkja
Háteigskirkja
Hítardalskirkja
Hítarneskirkja
Hóladómkirkja
Hólakirkja
Hólaneskirkja
Hólmakirkja
Hólmavíkurkirkja
Hólskirkja
Höfðakapella
Höfðakirkja
Höfðakirkja
Hörgslandskirkja
Höskuldsstaðakirkja
Húsafellskirkja
Húsavíkurkirkja
Húsavíkurkirkja
Illugastaðakirkja
Ingjaldshólskirkja
Innra-Hólmskirkja
Jóhannesarkapella
Kaldaðarneskirkja
Kaldaðarneskirkjugarður
Kaldrananeskirkja
Kapella Fransiskusystra
Kapella hins Helga Kross
Kapella Karmelkaustursins
Kapella sr. Jóns Steingrímssonar
Kapellan á Akureyri
Kaupangskirkja
Keflavíkurkirkja
Keldnakirkja
Ketukirkja
Kirkja Jesú Krists í Garðabæ
Kirkja Óháða safnaðarins
Kirkjubæjarkirkja
Kirkjubæjarkirkja
Kirkjubæjarklausturskirkja
Kirkjubólskirkja
Kirkjuhvammskirkja
Kirkjuhvolskirkja
Kirkjuvogskirkja
Klausturhólakirkja
Klyppstaðakirkja-Loðmundarfirði
Knappsstaðakirkja
Kolbeinsstaðakirkja
Kolfreyjustaðarkirkja
Kollafjarðarneskirkja
Kotstrandarkirkja
Kristskirkja
Krossholtskirkja
Krosskirkja
Krýsuvíkurkirkja
Kvennabrekkukirkja
Kvíabekkjarkirkja
Kálfafellskirkja
Kálfafellsstaðarkirkja
Kálfaneskirkja
Kálfatjarnarkirkja
Kálfholtskirkja
Kópavogskirkja
Landakirkja
Landakotskirkja
Langholtskirkja
Langholtskirkja
Langholtskirkja í Meðallandi
Laufáskirkja
Laugardælakirkja
Laugarneskirkja
Leirárkirkja
Lindakirkja
Ljósavatnskirkja
Lundarbrekkukirkja
Lundarkirkja
Lágafellskirkja
Lögmannshlíðarkirkja
Marteinstungukirkja
Maríkukirkja
Maríukapellan í Stykkishólmi
Melakirkja
Melgraseyrarkirkja
Melstaðarkirkja
Miklabæjarkirkja
Miklagarðskirkja
Miklaholtskirkja
Miðdalskirkja
Miðgarðakirkja
Mosfellskirkja
Mosfellskirkja
Mosfellskirkja
Munkaþverárkirkja
Myrkárkirkja
Mælifellskirkja
Möðrudalskirkja
Möðruvallakirkja í Eyjafirði
Möðruvallakirkja í Hörgárdal
Múlakirkja í Aðaldal
Mýrakirkja
Narfeyrarkirkja
Nauteyrarkirkja
Neskirkja
Neskirkja í Neskaupstað
Neskirkja í Reykjavík
Njarðvíkurkirkja
Norðtungukirkja
Núpskirkja
Núpsstaðarkirkja
Oddakirkja
Ofanleitiskirkja
Otradalskirkja
Papeyjarkirkja
Patreksfjarðarkirkja
Prestbakkakirkja
Prestbakkakirkja á Síðu
Presthólakirkja
Péturskirkja á Akureyri
Raufarhafnarkirkja
Rauðimelur
Refsstaðarkirkja
Refstaður
Reykholtskirkja-gamla
Reykholtskirkja-nýja
Reykhólakirkja
Reykjadalskirkja
Reykjahlíðarkirkja
Reykjakirkja
Reykjakirkja
Reykjanes
Reyniskirkja
Reynistaðarkirkja
Reynivallakirkja
Reyðarfjarðarkirkja
Safnakirkjan á Akureyri
Safnakirkjan á Skógum
Safnaðarkirkja Maríu í Breiðholti
Sandakirkja
Sandfellskirkja
Sankti Jósefskirkja
Saurbæjarkirkja á Kjalarnesi
Saurbæjarkirkja á Rauðasandi
Saurbæjarkirkja í Eyjafirði
Sauðafellskirkja
Sauðaneskirkja
Sauðlauksdalskirkja
Sauðárkrókskirkja
Sauðárkrókskirkjugarður
Selfosskirkja
Seljakirkja
Seltjarnarneskirkja
Selárdalskirkja
Selárdalskirkja Samúels Jónssonar
Setbergskirkja
Seyðisfjarðarkirkja
Siglufjarðarkirkja
Siglufjarðarkirkjugarður gamli
Sigluneskirkja
Sigluvíkurkirkja
Silfrastaðakirkja
Sjávarborgarkirkja
Skarðskirkja
Skarðskirkja
Skeggjastaðakirkja
Skeiðflatarkirkja
Skinnastaðarkirkja
Skorrastarðakirkja
Skálakirkjugarður
Skálholtsdómkirkja
Skálmarnesmúlakirkja
Skútustaðakirkja
Sleðbrjótskirkja
Snartarstaðakirkja
Snæúlfsstaðakirkja
Snóksdalskirkja
Spákonufellskirkja
Stafafellskirkja
Stafholtskirkja
Stafkirkjan í Vestmannaeyjum
Staðakirkja á Staðastað
Staðarbakkakirkja
Staðarfellskirkja
Staðarfellskirkjugarður
Staðarhraunskirkja
Staðarhólskirkja
Staðarkirkja á Reykjanesi
Staðarkirkja á Snæfjallaströnd
Staðarkirkja í Aðalvík
Staðarkirkja í Grindavík
Staðarkirkja í Grunnavík
Staðarkirkja í Hrútafirði
Staðarkirkja í Staðardal, Steingrímsfirði
Staðarkirkja í Staðardal, Súgandafirði
Steinakirkja
Steinsholtskirkja
Stokkseyrarkirkja
Strandarkirkja
Stykkishólmskirkja - gamla
Stykkishólmskirkja-nýja
Stærri-Árskógskirkja
Stóra-Dalskirkja
Stóra-Laugardalskirkja
Stóra-Núpskirkja
Stóra-Vatnshornskirkja
Stóra-Áskirkja
Stóradalskirkja
Stóri-Dalur
Stóru-Borgarkirkja
Stóru-Vallakirkja
Stórólfshvolskirkja
Stöðvarfjarðarkirkja
Stöðvarfjarðarkirkja - Nýja
Stöðvarfjarðarkirkjugarður
Stöðvarkirkjugarður
Suðureyrarkirkja
Svalbarðskirkja
Svalbarðsstrandarkirkja
Svínavatnskirkja
Sæbólskirkja
Síðumúlakirkja
Sólheimakapella
Súðavíkurkirkja
Teigskirkja
Tjarnarkirkja
Tjarnarkirkja
Torfastaðakirkja
Tröllatungukirkja
Tungufellskirkja
Tálknafjarðarkirkja
Unaðsdalskirkja
Undirfellskirkja
Upsakirkja
Urðakirkja
Urðakirkjugarður
Vallakirkja
Vallakirkja
Vallaneskirkja
Valþjófsstaðarkirkja
Vatnsfjarðarkirkja
Vesturhópshólakirkja
Villingaholtskirkja
Viðeyjarkirkja
Viðvíkurkirkja
Vopnafjarðarkirkja
Voðmúlastaðakapella
Vídalínskirkja
Víkurkirkja
Víkurkirkjugarður
Víðidalstungukirkja
Víðimýrarkirkja
Víðirhólskirkja
Víðistaðakirkja
Ytri-Bægisárkirkja
Ytri-Njarðvíkurkirkja
Ytri-Rauðamelskirkja
Ábæjarkirkja
Álftamýrarkirkja
Álftaneskirkja
Álftártungukirkja
Árbæjarkirkja
Árbæjarkirkja
Árbæjarsafnskirkja
Árneskirkja - eldri
Árneskirkja - yngri
Ásakirkja
Ásgarðskirkja
Áskirkja
Áskirkja
Ásmundarstaðarkirkja
Ásmundarstaðarkirkja - aflögð
Ásólfsskálakirkja
Ísafjarðarkirkja – nýja
Ólafsfjarðarkirkja
Ólafsvallakirkja
Ólafsvíkurkirkja
Ólafsvíkurkirkja á Snoppu
Óspakseyrarkirkja
Ögurkirkja
Úlfljótsvatnskirkja
Úthlíðarkirkja
Útskálakirkja
Þingeyraklausturskirkja
Þingeyrarkirkja
Þingmúlakirkja
Þingvallakirkja
Þorgeirskirkja
Þorlákskirkja
Þverárkirkja
Þvottárkirkja
Þykkvabæjarkapella
Þykkvabæjarkirkja
Þykkvabæjarklausturskirkja
Þóroddsstaðakirkja
Þórshafnarkirkja
Þönglabakkakirkja

Bjarki Sveinbjörnsson uppfærði 29.02.2020