Tónlistarskóli Rangæinga Tónlistarskóli

<p>Fyrir forgöngu og áhuga Björns Fr. Björnssonar f.v. sýslumanns var ákveðið að stofna tónlistarskóla í Rangárvallasýslu um áramótin 1955-1956 og var Guðmundur Gilsson sem þá var forystumaður og kennari við Tónlistarskóla Árnesinga fenginn til að taka að sér faglega stjórn og kennslu við Tónlistarskóla Rangæinga, sem til skyldi stofnað og gæfi tilefni til skipulegrar kennslu í hljóðfæraleik og tónmennt í sýslunni.</p> <p>Ákveðið var að Guðmundur kæmi austur einn dag í viku (12 klst) yfir vetrarmánuðina. Hófst kennsla í fyrsta sinn 19. október 1956 og var kennt á orgel, píanó og tónmennt og voru nemendur 25 talsins. Fyrsta skólaárinu lauk 1. maí 1957. Skólinn starfaði síðan með sama skólastjóra og líkum hætti en þó með fjölbreyttara hljóðfæravali til ársins 1961 eða í 5 ár og var meðalfjöldi nemenda 21. Að fenginni reynslu þótti eðlilegra að stefna hærra og með meiri fjölbreytni í verkefnum kom fram hreyfing til stofnunar Tónlistarfélags Rangæinga sem tók við rekstri skólans. Var Skúli Þórðarson formaður Tónlistarfélagsins. Tók Trúmann Christiansen skólastjóri Hvolsskóla við stjórn tónlistarskólans og rak hann með oftast einum kennara næstu árin. Var kennt í grunnskólanum og allur rekstur á hendi Trúmanns. Skólagjöld og styrkir s.s. sýslustyrkir fjármögnuðu reksturinn en það háði mjög starfseminni að erfitt var að fá menntaða kennara. Mun starfsemin af þeim sökum hafa legið niðri í 2 ár (1971-1973).</p> <p>Árið 1976 varð skólinn sameign allra hreppanna í sýslunni og var rekinn af þeim samkvæmt lögum um tónlistarskóla. Árið 1976 nánar tiltekið 1. september tók Sigríður Sigurðardóttir tónmenntakennari við skólastjórn og ráðnir voru 5 kennarar að skólanum. Sigurður Haraldsson í Kirkjubæ var formaður skólanefndar í þau 11 ár sem Sigríður var skólastjóri, en á þessum árum var unnið mikið og erfitt brautryðjendastarf. Sigríður sagði starfi sínu lausu 1. september 1987 og tók Helgi Hermannsson gítarkennari þá við starfi hennar og gengdi því til 1. september 1992, en þá tók Agnes Löve píanóleikari við skólastjórastarfinu.</p> <p>Skólinn var rekinn samkvæmt lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (lög nr. 75 14. júlí 1985) til ársins 1989 en þá voru tónlistarskólar fluttir til sveitarfélaga (lög nr. 87 1989) og hefur Héraðsnefnd Rangæinga rekið skólann síðan og skipað 3 manna skólanefnd. Skólinn var í upphafi 7 mánaða skóli en var haustið 1993 lengdur í sjö og hálfan mánuð og frá hausti 1996 starfaði skólinn í 8 mánuði. Árið 1999 var skólinn lengdur í 9 mánaða skóla þ.e. frá 1. september - 31. maí.</p> <p>1. september 1999 lét Agnes Löve af störfum sem skólastjóri en við starfi hennar tók Eyrún Jónasdóttir söngkennari við skólann, sem gengdi starfinu til vorsins 2001. Um haustið 2001 tók við starfinu László Czenek núverandi skólastjóri Tónlistarskóla Rangæinga.</p> <p>Mikið og gott starf hefur verið unnið á undanförnum árum við skólann af þeim sem hafa komið að störfum við hann, mikil þróun hefur verið í hljóðfæranámi, söngkennslu, ásamt forskólakennslu sem er nú samræmd í allri sýslunni. Tónlistarskólinn kennir á nokkrum stöðum í sýslunni, þar á meðal á Laugalandi, Hellu og á Hvolsvelli. Á Laugalandi fær skólinn lánaðar kennslustofur til afnota fyrir tónlistarkennsluna, en á Hellu (Laufskálum 2) og á Hvolsvelli (Við Vallarbraut) hefur skólinn til umráða eigið húsnæði.</p>

Fólk


Tengd hljóðrit


Tengt efni á öðrum vefjum

Jón Hrólfur Sigurjónsson uppfærði 16.03.2016