Brautarholtskirkja á Kjalarnesi Kirkja

1893; Héraðfundargerð, 4. liður. Ennfr. var lagt fram erindi frá safnaðarfulltrúa í Brautarholtssókn 18. júní síðastl. þar sem söfnuður krefst úrskurðar um hvort hann eigi heimting á því samkv. lögum að kirkjueigandi leggi til organ í Brautarholtskirkju. Hjeraðsfundurinn samþykkti fyrir sitt leyti að kirkjueigandinn legði til harmonium ef þau skilyrði, sem lögin setji um það, væru fyrir hendi.

1897. Kirkjureikningur: keypt orgel. 100.

Héraðfundargerð: Forseti lagði fram brjef frá sóknarnefnd Brautarholtssóknar dags. 23. yfirstandandi mán. þar sem 1. beiðst er samþykkis hjeraðsfundarins til þess að verja megi 65 krónum úr sjóði Brautarholtskirkju til orgelkaupa; 2. borin er undir fundinn sú spurning hvort sóknarnefnd hafi ekki vald til að leggja á gjald á sóknarmenn fyrir söng í kirkjunni þetta yfirstandandi fardagaár, þó eigi sje sungið á orgel. Fyrra atriðið samþykkti fundirinn fyrir sitt leyti, með öllum atkvæðum, um hið síðara vísar hann til gildandi laga um það efni.

Orgel

Heiti Frá Til
rafmagnsorgel Ekki skráð Ekki skráð

Fólk

Skjöl


Tengd hljóðrit


Tengt efni á öðrum vefjum

Gunnlaugur V. Snævarr uppfærði 23.11.2018